Welkom op de website van Dresselhuys Fysiotherapie

Wij zijn een algemene praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, geriatrie fysiotherapie en sportfysiotherapie.

U kunt direct bij ons terecht als u lichamelijke klachten heeft. Hiervoor is geen verwijzing uw behandeld arts of huisarts nodig. U kunt een afspraak telefonisch maken of via de contactpagina.

We behandelen altijd één op één, wat betekent dat u niet in een groep behandeld wordt maar voortdurend aandacht van één behandelaar hebt.

Ook staan wij in direct contact met de afdeling revalidatie van het Martiniziekenhuis en het UMCG, wat leidt tot verkorte wachttijden als in het kader van de behandeling een doorverwijzing nodig is.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Onze fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en staan in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

********* Update Corona-Virus **********

M.I.V. 14 oktober willen wij u verzoeken de wachtruimte en de behandelkamer enkel te bezoeken met een mondkapje. Met dank voor uw begrip.

In de praktijk hebben we de noodzakelijke maatregelen getroffen zodat we de behandelingen op een verantwoorde en veilige wijze kunnen hervatten. De praktijk ziet er hierdoor mogelijk wat anders uit dan u van ons bent gewend, en indien nodig maken wij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Onze zorg voor u blijft echter ongewijzigd.

Om het intermenselijke contact binnen de praktijk tot een minimum te beperken, en om de druk op de wachtruimte laag te houden, starten onze fysiotherapeuten hun behandelingen ieder op een ander tijdstip. Wij willen u verzoeken zo dicht mogelijk op het afgesproken tijdstip naar de praktijk te komen zodat u niet onnodig lang in de wachtruimte hoeft plaats te nemen. 2-3 minuten voor de geplande begintijd is ruim voldoende.

Tot slot doen wij een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en verzoeken wij u met klem niet naar de praktijk te komen indien u symptomen hebt zoals hoesten, niezen of koorts. Bij twijfel vragen wij u uw afspraak af te zeggen.

Nb. Dit besluit is tot stand gekomen n.a.v. het docoument ‘Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis’
Meer informatie hierover vindt u op de website van onze beroepsgroep.

https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/praktijkvoering/de-praktijk/triage-stappenplan-30-april-2020.pdf?utm_medium=email

Adres

De kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
050 - 409 5737

E-mail adres

fysiotherapiedresselhuys@kpnmail.nl

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 08:00 – 21.00

Team

Alle fysiotherapeuten binnen de praktijk zijn specifiek opgeleid in het onderzoeken en behandelen van patiënten met nek- schouder- en armklachten. Aanvullend hierop hebben zij ieder hun eigen expertisegebieden.

Willem Jaap
Willem Jaap Engbers BIG nr. 79915354504

Manueeltherapeut MSc. i.o.
Sportfysiotherapie
Orthopedische geneeskunde Cyriax
Dry Needling

Maarten Teerhuis
Maarten Teerhuis BIG nr. 29914129804

Geriatriefysiotherapeut MSc.
Psycholoog MSc.
McKenzie therapeut

 Renske van de WouwRenske van de Wouw BIG nr. 19924485104

Algemeen Fysiotherapeut


Hidde Dijkstra BIG nr. 59924234804

Algemeen fysiotherapeut
Student Geneeskunde

Jan Dresselhuys
Jan Dresselhuys BIG nr. 79033497204

(Waarnemend) Algemeen fysiotherapeut
Orthopedische geneeskunde Cyriax
Mckenzie therapeut

TopZorg Praktijk

Onze praktijk is sinds 2012 erkend als TopZorg-praktijk, dit is hetzelfde als Plusgecertificeerd. Deze certificering is opnieuw behaald in 2014, 2016 en in 2018.

Kwaliteit van de TopZorg fysiotherapeut
Fysiotherapiepraktijken met het predicaat TopZorg voldoen aan de criteria die gesteld worden op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. Deze criteria zijn gezamenlijk ontwikkeld met de branche en patiëntenverenigingen. Elke twee jaar worden de TopZorg praktijken door een onafhankelijk bureau getoetst.

Wat betekent TopZorg voor mij?
Als u kiest voor een TopZorg fysiotherapiepraktijk bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit zorg. Zo kunt u bijvoorbeeld rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificeerd met diverse specialismen.

De zorgverzekeraars Menzis, Achmea, VGZ, CZ en de Friesland hanteren het predicaat ‘de TopZorg fysiotherapeut’. De overige zorgverzekeraars, waar deze praktijk ook contracten mee heeft, hanteren dit predicaat niet.

Geriatrie/ouderen

De geriatrietherapeut heeft zich gespecialiseerd in aandoeningen bij oudere patiënten,
Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld:
• Kwetsbaarheid; achteruitgang conditie, problemen in het dagelijks leven, vallen of angst on te vallen.
• Multimorbiditeit; aanwezigheid van chronische aandoeningen zoals hart/long, diabetes, artrose.
• CVA/beroerte.
• Parkinson.
• Dementie.
• Oncologie (tijdens of na de behandeling).
• Artrose heup-, of kniegewricht na een gewrichtsvervangende operatie.
• Palliatieve zorg.

Behandeling aan huis is mogelijk.

Nek-, schouder- en armklachten

Wat is een NSA geschoolde fysiotherapeut?
De fysiotherapeuten binnen de praktijk zijn gespecialiseerd in de behandeling van nek -schouder- en armklachten. Hun belangrijkste uitgangspunt hierbij is de NSA-methode. De fysiotherapeuten zijn dan ook als zodanig geregistreerd in het NSA register.
Het NSA is een onderwijscentrum voor fysiotherapeuten en manueeltherapeuten te Groningen. Grondlegger van dit centrum is Dr. J.D Stenvers. Aan de hand van jarenlang multidisciplinair onderzoek op verschillende terreinen op het gebied van nek-, schouder- en armklachten heeft het NSA een onderzoeks- en behandelmethode ontwikkeld. Het onderzoek gebeurde in samenwerking met o.a. het UMCG, het Martiniziekenhuis te Groningen, de Technische Universiteit te Delft en de Technische Universiteit Twente. Middels röntgencinematografie is fundamenteel inzicht verkregen in het bewegingspatroon van het schoudergewricht bij diverse aandoeningen. De basis van de NSA behandelmethode ligt in het herstellen van de normale beweeglijkheid van met name de schouder, het schouderblad en de (hals)wervelkolom. Vaak is een disfunctioneren of een inadequaat houdings- en/of bewegingspatroon de basis van diverse gewrichts- en/of spierklachten in dit gebied.

Wanneer is de NSA-methode geschikt?
In het algemeen geldt dat de meeste klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (spieren en gewrichten) in het nek-, schouder- en armgebied behandeld kunnen worden volgens NSA methode. Wanneer uw klachten beter op een andere manier behandeld kunnen worden, zal uw behandelaar dit met u bespreken.

Er zijn diverse aandoeningen waarbij men klachten kan hebben in het nek-, schouder- en armgebied. Zo kan pijn zich plaatselijk rond de schouder en bovenarm bevinden, maar ook uitstralen naar de arm of naar het hoofd. Bij sommige aandoeningen heeft men met name bij het gebruiken van de arm last, bij andere juist in rust. Om tot de beste behandeling te komen is het daarom erg belangrijk dat de oorzaak van de klachten bekend is. Hiervoor is een goed lichamelijk onderzoek, uitgevoerd door een gespecialiseerde fysiotherapeut, essentieel.

De meest voorkomende klachten die volgens de NSA-methode behandeld kunnen worden zijn:

  • Frozen shoulder
  • Peesontsteking en slijmbeursontsteking, al dan niet met aanwezigheid van kalk
  • Instabiliteit
  • Subacromiale impingement (“inklemming”)
  • Overbelastingsklachten van spieren in schouder en arm
  • Triggerpoints, eventueel in combinatie met dry needling
  • Revalidatie na een schouderoperatie
  • Schouderklachten na een borst(besparende) operatie

Frozen shoulder
Frozen shoulder betekent letterlijk ‘bevroren schouder’. De bewegingsmogelijkheid van het schoudergewricht is sterk verminderd door verstijving van het gewrichtskapsel. Patiënten ervaren in het eerste stadium vaak pijnklachten die moeilijk thuis te brengen zijn en vaak ook niet een duidelijke diagnose (kunnen) krijgen bij de meeste hulpverleners. Vaak is de oorzaak van een ‘frozen shoulder’ niet bekend, dit wordt een primaire frozen shoulder genoemd. Als de oorzaak wel bekend is, spreekt men van een secundaire frozen shoulder, bekende oorzaken zijn:
– na langdurige immobilisatie (na schouderoperatie of fractuur)
– na een trauma (bijvoorbeeld een val)
– na een hartinfarct, open hartoperatie of herseninfarct met verlamming
Daarnaast is bekend dat patiënten met suikerziekte (diabetes mellitus) een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van een frozen shoulder.

Beloop
Bij een frozen shoulder zijn 3 kenmerkende fasen te onderscheiden, die zeer geleidelijk in elkaar overlopen.

De ontstekingsfase
In deze fase overheersen de pijnklachten. De pijnklachten verergeren bij bewegen of reiken, er treden vaak plotselinge pijnscheuten op. Ook ervaren patiënten vaak nachtelijke pijn, waardoor de nachtrust verstoord wordt. Door de pijn gaat men de schouder ontzien en minder bewegen. We zien vaak een verkrampte houding met een verhoogde spanning van schouderblad-, nek- en rugspieren. In deze fase kan het gewenst zijn dat u wordt doorverwezen naar het Martiniziekenhuis/UMCG, afdeling revalidatie, voor een intra-articulaire injectie (in het gewricht) in de schouder onder röntgendoorlichting. De praktijk heeft gedurende de laatste 30 jaar een samenwerkingsverband opgebouwd met als gevolg dat u zeer snel terecht kunt.

De verstijvingsfase
In deze fase verminderd de pijn en treedt de bewegingsbeperking op de voorgrond. De patiënt is beperkt in de dagelijkse activiteiten, zoals haren wassen, de jas aantrekken of hoog reiken. In deze fase is het van belang dat u op gedoseerde wijze fysiotherapie krijgt. De behandeling geschiedt altijd één op één.

De herstelfase
Tijdens de herstelfase verbetert de beweeglijkheid van de schouder, ervaart de patiënt steeds minder beperkingen en kan de patiënt steeds meer dagelijkse handelingen op normale wijze uitvoeren. Ook in deze fase is specifieke fysiotherapie één op één geïndiceerd. Om de kans op latere restklachten tot een minimum te beperken, is volledig herstel van de normale bewegelijkheid van de schouder nodig.

Duur Frozen Shoulder
De totale behandeling van een frozen shoulder, tot het moment dat de schouder weer maximaal kan bewegen, duurt gemiddeld een jaar. De duur is onder andere afhankelijk van het moment waarop de behandeling begint. Daarnaast kunnen er per individu gezondheidsfactoren meespelen die een positief of negatief effect hebben op het totale herstel. Zonder behandeling gaat een frozen shoulder vanzelf over na drie jaar, al dan niet met restbeperkingen. De waarde van een adequate fysiotherapeutische behandeling ligt hem in het feit dat er in de meeste gevallen sprake is van een verkorte duur en daardoor minder kans op restklachten.

Peesontsteking
Iedereen kan in principe een schouderpeesontsteking ontwikkelen. We zien het echter met name in de leeftijdsfase 40-70 jaar. We spreken in dit geval van een degeneratieve ontstekingsreactie van een van de schouderpezen. Gewrichten kunnen slijten, pezen ook.
Fysiotherapie is bij deze aandoening geïndiceerd, vrijwel altijd in combinatie met medicamenteuze ondersteuning van de huisarts en/of intra-articulaire infiltraties Martinieziekenhuis/UMCG, afdeling revalidatie. Er zijn met deze ziekenhuizen en huisartsen afspraken gemaakt zodat wij er voor kunnen zorgen dat dit meestal op zeer korte termijn gerealiseerd kan worden.
Voor een optimaal herstel is het van belang dat u op de juiste wijze behandeld wordt, dus bij voorkeur door een NSA-opgeleide fysiotherapeut, één op één.

Instabiele schouder
Met name op jonge leeftijd kan het voorkomen dat er sprake is van een zogenaamde habituele schouderluxatie, met regelmatig (gedeeltelijk/totaal) ontwrichten van de schouder.
Het behandelingstraject hangt af van een mogelijke operatieve ingreep tot aan een vorm van conservatieve fysiotherapie. Een en ander afhankelijk van de orthopedisch chirurg.

Triggerpoints / dry needling
Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten in het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van triggerpoints. Een triggerpoint is een pijnlijke spierverharding en deze kan bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken.
Triggerpoints worden vaak over het hoofd gezien bij pijnklachten. Alle medewerkers in de praktijk zijn opgeleid in de myofeedback/EMG. Wij zijn in staat om de spierspanning te meten en kunnen als gevolg daarvan u de juiste behandeling geven.
De fysiotherapeut neemt eerst een lichamelijk onderzoek af. Op basis hiervan kan de behandeling bestaan uit:
– Massage/houdingsinstructie
– Dry needling, in combinatie met myofeedback/EMG.

Operatie schouder
De praktijk heeft veel ervaring met de revalidatie na schouderoperaties. Er bestaat een intensieve relatie van de praktijk met de afdelingen orthopedie van het Martini Ziekenhuis en het UMCG.
Heel bekend is de operatie NEER, een operatie die tot doel heeft het schoudergewricht te nettoyeren (schoonmaken). U moet daarbij denken aan chronische slijmbeursontstekingen, verkalkingen in schouderpezen, degeneratie van schouderpezen.

Schouderklachten na borstoperatie
Helaas komt bij vrouwen borstkanker veel voor. De behandelmethode is in eerste instantie natuurlijk geheel afhankelijk van de radioloog en chirurg.
De praktijk heeft gedurende de afgelopen jaren een zeer ruime expertise opgebouwd als het gaat om de behandeling na borstbesparende operaties als operaties waar de gehele borst wordt weggenomen. Alle medewerkers in de praktijk zijn hier in opgeleid.
Het kan zijn dat u behalve fysiotherapeutisch ook behandeld dient te worden door een oedeemtherapeut. De praktijk heeft contact met een oedeemtherapeut als dat nodig is.

Rug- en nekklachten

De praktijk is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van acute en chronische klachten aan de wervelkolom, zoals o.a lage rugklachten al of niet met uitstralende pijn in armen en/of benen.
Onderzoek en behandeling verloopt volgens het McKenzie Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) systeem, een internationaal erkende en gerespecteerd methode, welke wereldwijd wordt toegepast in fysiotherapiepraktijken en revalidatiecentra over de hele wereld.
Wanneer tijdens het onderzoek blijkt dat u niet in aanmerking komt voor deze methode, zal uw behandelaar samen met u de alternatieven bespreken.
McKenzie MDT behandelt lichamelijke klachten volgens een indeling in mechanisme diagnoses en therapie. Dit geeft vaak snelle resultaten en maakt snel duidelijk of fysiotherapie op u van toepassing is.
Behandeling geschiedt altijd een op een en richt zich naast het verminderen van uw huidige klachten op het ontdekken en verhelpen van de oorzaak van de klachten. Gedurende de behandeling kan blijken dat u in aanmerking komt voor specifieke manueeltherapeutische interventie. De praktijk voorziet hierin.

Sportrevalidatie/fysiotherapie

U kunt denken aan allerlei mogelijke blessures die als gevolg van sportbeoefening kunnen ontstaan, al dan niet post-operatief, waarbij de behandeling zich naast het verhelpen van de klachten richt op een zo spoedig en verantwoord mogelijke sporthervatting.

Kinderfysiotherapie

Vanaf 2014 werkt onze praktijk samen met de kinderfysiotherapeuten van Kinderfysiotherapie praktijk Fysie op Kids

Wat is kinderfysiotherapie? Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren tussen de 0-18 jaar oud.
De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de motorische ontwikkeling van kinderen en kan beoordelen of deze ontwikkeling normaal, vertraagd of pathologisch is.
Indien behandeling is geïndiceerd, wordt in overleg met het kind en de ouders een behandelplan opgesteld. Ons streven is om kinderen te begeleiden naar een zo optimaal mogelijk niveau van functioneren.
Voor specifieke voorbeelden van (motorische) problemen die kinderen/jongeren kunnen hebben, klik hier
Waar werkt de kinderfysiotherapeut? Jonge kinderen (meestal tot 2 jaar) of kinderen met een ernstige handicap worden in de thuissituatie behandeld. Oudere kinderen komen voor de behandeling naar de praktijk.

Verwijzing en vergoeding
Zowel met, als zonder, verwijzing kunt u terecht bij een van onze geregistreerde kinderfysiotherapeuten. De behandeling wordt geheel vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Dit kunt u nalezen in uw polis of navragen bij uw zorgverzekeraar.
NB: Het wettelijk verplicht eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar.

Contact
Voor meer informatie neem gerust contact op met onze praktijk of bezoek onze website www.kinderfysiotherapie-praktijk.nl.

Wilt u een afspraak maken? Voor de praktijklocaties in Zuidlaren zijn wij te bereiken via telefoonnummer: 06 28180135 of via info@kinderfysiotherapie-praktijk.nl

Kinderfysiotherapie Praktijk Fysie op kids
Elvira van Bolhuis en Jantine Booij

Martini Ziekenhuis, afdeling revalidatie

Sinds 1987 bestaat er een intensieve samenwerking tussen deze praktijk en de revalidatieartsen van de afdeling revalidatie Martini Ziekenhuis te Groningen, met name daar waar het schouderklachten betreft.
Deze samenwerking bestaat uit het volgende:
Het kan zijn dat u na lichamelijk onderzoek in aanmerking komt voor nader beeldvormend onderzoek, zoals een röntgenfoto/MRI/echo/CT-scan. De praktijk zal met uw toestemming een afspraak maken bij een van de revalidatieartsen van het Martini Ziekenhuis, waarbij u aanzienlijke kortere wachttijden zult ondervinden dan wanneer u zelf een afspraak moet maken.
Ook kan het voorkomen dat u in aanmerking komt voor een infiltratie van het schoudergewricht onder röntgendoorlichting. Ook in dit geval maakt de praktijk een afspraak voor u en zult u in de regel snel aan de beurt zijn.
Natuurlijk zal er door de praktijk in alle gevallen eerst contact worden gelegd met uw eigen huisarts alvorens wij de afspraak maken.
De ervaring leert dat op deze manier er een aanzienlijke tijdsbesparing is, minder kosten worden gemaakt en u uiteindelijk sneller van uw klachten af bent, want daar gaat het om.
Deze samenwerking heeft ook tot gevolg dat u door de afdeling revalidatie en/of chirurgie van het Martini Ziekenhuis verwezen zult worden naar deze praktijk, ook als u niet eerder in de praktijk bent geweest.

Privacy & Klachtenregeling

Privacy
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in onderstaand reglement.

In het kader van de nieuwe privacy wetgeving, de AVG, zijn wij genoodzaakt om al uw gegevens na 20 jaar te vernietigen.

Reglement
• Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

• Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

• Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

• Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

• Nadat de behandeling van een patiënt beëindigd is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling
De praktijk is aangesloten bij een klachtenregeling via het KNGF. Hierover zijn folders beschikbaar in de wachtkamer. Indien nodig kunt u zich ook wenden tot de geschillencommissie van de Wet Voorziening Gezondheidszorg.

Contact

Dresselhuys Fysiotherapie
De kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
T: 050 – 409 5737
KvK 76869192
AGB code 04071449
Openingstijden:
Maandag tot en met Vrijdag 08:00 – 21.00

Route

De praktijk ligt makkelijk bereikbaar aan de Annerweg in Zuidlaren.

Wanneer u bij de hoofdingang van de Kazerne bent aangekomen, gaat u onder de poort door. Vervolgens is de praktijk te vinden aan uw linkerkant en kunt u hier ook uw auto parkeren.

Voor de praktijk aan de Annerweg bevindt zich een bushalte.

U kunt hiernaast op het kaartje de globale ligging van de praktijk zien.

Vul onderstaand aanmeldformulier in om een afspraak te maken. Wij zullen u terugbellen om de afspraak definitief te maken.

Mocht u bekend zijn binnen de praktijk, vul dan alleen uw naam en geboortedatum in. Als er gegevens gewijzigd zijn sinds uw laatste bezoek, vul dan de onderstaande gegevens volledig in.

Als u voor de eerste keer de praktijk bezoekt, verzoeken wij u uw identiteitsgegevens mee te nemen.

Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Geboortedatum: *
Telefoon: *
Telefoon extra:
Email: *

Huisarts: *
Klachten:

Extra informatie: